Andrea Sundstrand, advokat och doktor i offentlig upphandling
Andrea Sundstrand, advokat och doktor i offentlig upphandling

Fullsatt frukostmöte om överprövning i offentlig upphandling

När Andrea Sundstrand, advokat och Sveriges enda doktor i offentlig upphandling, inte hittade en bok i offentlig upphandling som var tillräckligt praktisk skrev hon en egen. Den 25 april var hon talare på föreningens frukostmöte: överprövning i offentliga upphandlingar, anordnat av Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott, och berättade om rättsmedel vid offentlig upphandling.

Frukostmötet var fullsatt när Andrea Sundstrand inledde sin presentation med att berätta om att överprövning av offentliga upphandlingar görs hos den förvaltningsrätt som den upphandlade myndigheten lyder under. Vill du överpröva måste ansökan vara inne inom avtalsspärren, som är på 10 dagar från att tilldelningsbeslutet skickades. Kommer en ansökan in till domstolen stoppas upphandlingen automatiskt och innebär även en förlängd avtalsspärr som gäller som huvudregel till dess att slutgiltigt beslut eller dom meddelas.

När är det då idé att överpröva?

Det är oftast inte någon idé att begära överprövning av olika typer av bedömningar avseende poängsättning i utvärderingar då domstolarna vanligtvis inte ifrågasätter en upphandlande myndighets utvärderingsmodell så länge den är i linje med de grundläggande principerna om transparens och likabehandling, etc. Vid formaliafel är det däremot lättare att begära överprövning, såvida ens eget företag inte har formaliafel i sitt anbud. Genom formaliafel kan man visa direkt mot brott mot upphandlingsreglerna, berättade Andrea Sundstrand.

Överprövningsstrategi

Andrea Sundstrand tipsade om att det är bra att i förväg bestämma en överprövningsstrategi innan man väljer att överpröva en offentlig. Det gäller särskilt:

-          Viktiga kunder
-          Geografiska områden
-          Inte värt besväret
-          Risken för svartlistning
-          Kostnader

Statistik

Andrea Sundstrand avslutade med att berätta att under år 2012 blev sju procent av alla annonserade upphandlingar överprövade. Det är samma andel som under åren 2010 och 2011 tillsammans. Det finns ingen statistik för hela byggbranschen, men för anläggningsarbeten, som är den CVP-huvudgrupp där det sker flest upphandlingar, är överprövningar relativt ovanliga. Endast fem procent av dessa upphandlingar blev överprövade.

Upphandla Bygg 20 maj

På plats fanns även Lena Klaesson från Upphandling 24 som berättade om konferensen Upphandla Bygg och äger rum den 20 maj. Byggmästareföreningen kommer att delta under denna konferens där Fredric Kastevik, vd på JM Entreprenad AB, samt Hans Åkerlund, företagsrådgivare inom arbetsrätt och EU-frågor på Byggmästareföreningen, kommer att berätta om hur byggbranschen ser på offentlig upphandling.

Publicerad: 25 apr 2014 Evenemang LOU