Madeleine Nobs, chef för hållbar affärsutveckling, NCC Construction AB, berättar om Fittja People's Place. Foto: Michael Folmer
Madeleine Nobs, chef för hållbar affärsutveckling, NCC Construction AB, berättar om Fittja People's Place. Foto: Michael Folmer

Finns det lösningar för att renovera miljonprogrammet?

En utmaning för miljonprogrammet är att utveckla koncept för renovering som ska vara både praktiskt, socialt och ekonomiskt hållbara. I Nordic Built Challenge, Nordiska ministerrådets designtävling för hållbar byggnadsrenovering i Norden som avslutades 2013, deltog olika företag med sina förslag på lösningar för ett hus i respektive land. Under frukostseminariet vid fredagens ROT-prisutdelning fanns två Sveriges bidrag på plats och presenterade sina koncept.

Unlock

Agneta Persson från WSP berättade om Unlock, ett koncept som de tog fram tillsammans med Skanska och Tengbom för att låsa upp de hinder som finns idag och hitta långsiktiga lösningar som är tekniskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbara. Unlock kan genomföras i tre nivåer:

  • Small: huset får mervärde
  • Medium: huset + de boende får mervärde
  • Large: huset + de boende + området får mervärde

På nivåerna medium och large uppnår man betyget Silver enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad. Genom att konceptet bygger på en stor bank med åtgärder som vägs mot varandra för varje specifikt hus, kan det genomföras i vilket miljonprogramsområde som helst.

Unlock fokuserar mycket på att öka flexibiliteten i miljonprogramsområdena, som ofta har en alltför stor andel treor. I samband med stambyte är det möjligt att lägga rören så att planlösningen i lägenheterna kan förändras. Det finns också möjlighet att förtäta området genom att bygga nya bostäder, som kan användas som evakueringslägenheter under renoveringen.

En annan viktig aspekt i Unlock är att man arbetat med ekonomin för att överbrygga gapet mellan vad som är samhällsekonomiskt lönsamt och vad som är ekonomiskt rimligt för fastighetsägaren och de boende.

Fittja People’s Place

Jennie Fridolin och Madeleine Nobs från NCC Construction AB har tillsammans med Spridd AB tagit fram konceptet Fittja People’s Place, som vann den svenska delen av tävlingen och som därmed ska sätta igång med renoveringen av det svenska huset i Fittja till sommaren.

För att minska den ekonomiska belastningen, valde de att göra det möjligt för de boende att bo kvar i lägenheterna under renoveringen, samtidigt som de renoverade lägenheterna ska upplevas som lika attraktiva som nyproduktion.

 Konceptet fokuserar på att

  • optimera alla ytor och se till att outnyttjade ytor kommer till användning
  • lappa och laga istället för att göra stora reparationer
  • ha människorna i huset i fokus genom tidig samverkan och god ekonomi.

Om konceptet appliceras på hela området, har de tagit fram ett upplägg för ett lärlingsprogram där boende i området själva får arbeta med upprustningen. Under sommaren har man också haft NCC:s ”Barnens byggskola” på plats så att barnen har fått prova på att bygga.

Genom att samarbeta med de boende redan i tidigt skede har man fått bra kontakt och kunnat hitta praktiska lösningar. Exempelvis kommer många i området från en bergsby i Turkiet och de försöker att åka dit på semester på sommaren. Det gör det möjligt att få tillträde till tomma lägenheter under en sammanhållen period.

Publicerad: 23 sep 2014 Evenemang ROT