Panelsamtal vid invigningen av utställningen "Ett hus blir till": Martin Arkad, Järntorget; Nancy Mattsson, JM; Anette Frumerie, Besqab, och Martin Bucht, Skanska. Foto: Ellen Norman
Panelsamtal vid invigningen av utställningen "Ett hus blir till": Martin Arkad, Järntorget; Nancy Mattsson, JM; Anette Frumerie, Besqab, och Martin Bucht, Skanska. Foto: Ellen Norman

Ett hus blir till-utställningen i Kulturhuset invigdes med paneldebatt

Stockholms Byggmästareförenings ordförande Jan Kjellson startade veckan med att inviga föreningens utställning ”Ett hus blir till” i Kulturhuset. Han nämnde att Byggmästareföreningens, som i år fyller 125 år, medlemsföretag har varit med att bygga Stockholm och att byggföretagen kommer fortsätta att bygga stad, och då är det viktigt med en levande debatt om hur staden ska utformas och att alla tar sitt ansvar för sin del i processen.

Efter traditionellt bandklippande bjöds de närvarande på ett panelsamtal om vilket ansvar byggarna har för ett ökat bostadsbyggande. Det är lätt att peka på att det är någon annan som har ansvaret, men här ställdes fyra byggare mot väggen om vad de kan göra (Nancy Mattsson, JM; Martin Arkad, Järntorget; Anette Frumerie, Besqab och Martin Bucht, Skanska).

Ligger företagen på marken?

I bostadsdebatten hörs det ibland förebråelser om att byggföretagen ”ligger på marken”, att de inte bygger på sina byggrätter. Paneldeltagarna förklarade att det inte stämmer, för företagen har inte råd att inte bygga på sina färdiga byggrätter. Däremot finns det olika definitioner av byggrätter vilket kan försvåra diskussionen och för byggföretagen är det stor skillnad på en byggrätt som har en lagakraftvunnen detaljplan och på markinnehav där de ännu inte fått en godkänd detaljplan. 

Alla representanter var helt överens om att de bygger på de byggrätter där detaljplanen är klubbad och klar. Det som kan synas i statistiken när det gäller så kallade outnyttjade byggrätter är större detaljplaner där utbyggnaden sker etappvis och där det då inte är lämpligt eller möjligt att starta hela produktionen samtidigt.

Bygger företagen för olika målgrupper?

Fokus i debatter om byggandet hamnar ofta på förutsättningarna för att bygga bostadsrätter. Alla i panelen betonade dock att de bygger bostäder för många olika målgrupper och för olika plånböcker. Besqab nämnde sitt koncept för boende för unga, Järntorget tog upp att de har cirka 1000 studentlägenheter i olika skeden av planprocessen, JM påtalade att de bygger hyresrätter och Skanska berättade om sitt BoKlok-koncept tillsammans med Ikea. De förklarade att det går att utveckla serieproduktion som gör att det blir mer kostnadseffektivt att bygga.

Vilket ansvar har företagen för ett ökat bostadsbyggande?

Alla i panelen tog upp flera saker där de aktivt kan ta sitt ansvar och det kan sammanfattas i två punkter:

 

  • Byggföretagen ser hela tiden över sin produktion för att effektivisera verksamheten och vara kostnadseffektiva.
  • Byggföretagen arbetar för att ha ett gott samarbete med kommunerna så att företagens kompetens kan komma in i tidiga skeden och därmed skapa genomförbara projekt.

 

Utställningen i Kulturhuset kommer att pågå den 7 april – 9 maj. Läs mer på www.etthusblirtill.nu.

 

 


Publicerad: 07 apr 2014 Bostad Evenemang