Foto: Sofia Jonsson
Foto: Sofia Jonsson

Behöver du behörighet för Heta arbeten?

Certifikat behövs för alla som utför, är brandvakter eller ska vara tillståndsansvarig vid Heta arbeten. Har du behov av att förnya ditt certifikat eller har du tidigare inte gått kursen? Passa på att gå Heta arbeten, tillståndsansvarig hos Stockholms Byggmästareförening under hösten. Den 1 januari 2015 höjer Brandskyddsföreningen priserna för certifikatet och det innebär att även vi kommer att behöva höja kursavgiften.

- Heta arbeten är vår mest populära kurs och det är en kurs som ger viktiga kunskaper och färdigheter om de beteenden som gäller vid brandfarliga heta arbeten, berättar Robert Ahlqvist, kursansvarig på Stockholms Byggmästareförening.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig och den som utför och bevakar heta arbeten ska kunna uppvisa certifikat från godkänd utbildning. Godkänns du vid kurstillfället utfärdas ett certifikat som är giltigt i 5 år och därefter måste det förnyas var femte år.

Kursens innehåll:

  • Allmänt om brandfarliga heta arbeten
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning
  • Förebyggande brandskydd
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskiktsarbete
  • Bränder som orsakats av heta arbeten
  • Branschregler AMA AF


Läs mer om kursen och anmäl dig här.

Publicerad: 25 sep 2014 Kurser