Hedvig Lagrell från Sveriges Byggindustrier presenterade nya Hantverkarformuläret -14. Foto: Ellen Norman
Hedvig Lagrell från Sveriges Byggindustrier presenterade nya Hantverkarformuläret -14. Foto: Ellen Norman

Avtala före arbetet – undvik tvist efteråt

Stockholms Byggmästareförening bjöd på fredagen den 3 oktober in till ett frukostmöte om konsumententreprenader och specifikt om nya Hantverkarformuläret -14. Frukostmötet var fullsatt, vilket visar att det finns stort intresse och många frågor från medlemmarna när det gäller arbeten som utförs med privatpersoner som beställare.

Claes Sahlin, chefsjurist på Stockholms Byggmästareförening, var värd för mötet och han var glad att se så många deltagare:

– Ungefär en tredjedel av våra tvisteärenden rör konsumententreprenader och vi vill hjälpa företagen att arbeta förebyggande så att det inte behöver gå så långt som till en formell tvist. Det nya hantverkarformuläret är ett bra stöd för både företaget och konsumenten. Med hjälp av det kan parterna tydligt skriva ner innan arbetet startar vad man har kommit överens om och på så vis undvika eventuella meningsskiljaktigheter och tvister efteråt.

Förbättringar i hantverkarformuläret

Hantverkarformuläret -14 har förhandlats fram mellan Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier. På så vis har representanter för både konsumenter och hantverkare tillsammans tagit fram ett formulär som kraftigt kan minska risken för problem.

Hedvig Lagrell, entreprenadjurist, har varit Sveriges Byggindustriers representant i gruppen. Hon berättade på frukostmötet om några av de förändringar och förbättringar som förts in Hantverkarformuläret -14 sedan den senaste avtalsmallen sågs över 2009:

  • Anpassat för ROT-avdrag, fyll i direkt i avtalet att ROT-avdrag ska användas.
  • Ny tydligare layout med utökad möjlighet att fylla i uppgifter direkt i formuläret.
  • Fler möjligheter att avtala om pris och övriga ersättningskrav.
  • Separat avtal för tilläggstjänster (ändringar och tilläggsarbeten).


– Jag vill verkligen uppmana till att använda Hantverkarformuläret, bland annat för att det reglerar viktiga delar i entreprenaden som vad som ska göras, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta, sa Hedvig Lagrell.

Oenighet efteråt

Johan Anderberg, kalkylchef på Bk Beräkningskonsulter AB, var inbjuden till frukostmötet och redogjorde för hur kostnaderna kan komma att beräknas i efterhand om parterna skulle vara oeniga. Johan Anderbergs råd till företagen var att noggrant dokumentera sitt arbete för då går det lättare att göra en efterkalkyl och påvisa sin rätt till betalning om tvist skulle uppstå kring kostnaderna för utfört arbete.

Publicerad: 03 okt 2014 Entrepenadjuridik Evenemang