Tomas Weis och Malin Nilsson, Sveriges Byggindustrier, informerade på Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte. Foto: Sofia Jonsson
Tomas Weis och Malin Nilsson, Sveriges Byggindustrier, informerade på Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte. Foto: Sofia Jonsson

Använd UE 2015 redan nu!

Den 1 januari 2015 träder det så kallade huvudentreprenörsansvaret i kraft, vilket kommer att synliggöra vilka entreprenörer som är verksamma på arbetsplatsen. På Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte berättade Malin Nilsson och Tomas Weis från Sveriges Byggindustrier om vad det innebär för byggföretagen. De uppmanade alla att redan nu låta alla nya underentreprenörer skriva under UE 2015, där de får intyga att företaget inte har några klara och förfallna fordringar gentemot sina anställda.

Medlemmar i Sveriges Byggindustrier kan läsa mer om huvudentreprenörsansvaret på Byggplatsen i cirkulär 10-2014 och i utbildningsmaterialet. Där kan du också ladda ner blanketten UE 2015. Inloggning på Byggplatsen krävs för att komma åt materialet.

Efter föredragningen samlades deltagarna till middag i IVA:s vackra bankettsal.

Publicerad: 28 nov 2014