Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, presenterade branschens förslag för sund konkurrens. Foto: Ryno Quantz
Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, presenterade branschens förslag för sund konkurrens. Foto: Ryno Quantz

Sund konkurrens för byggbranschen

Samhället förlorar 10 miljarder om året i uteblivna skatteintäkter på grund av oseriösa aktörer i byggbranschen. Detta måste få ett stopp nu! Det behöver bli obligatoriskt för alla att ha närvaroliggare, att lämna en enkel kontrolluppgift varje månad till Skatteverket och att rapportera utländsk arbetskraft från första dagen menade Ola Månsson, vd Sveriges Byggindustrier, på Stockholms Byggmästareförenings kvartalsmöte. Vi vill ha tydliga entreprenadkedjor där vi tar ansvar för vilka som är på våra arbetsplatser och vi vill ha regler och kontroller som gäller för hela byggbranschen.

- Vi vill ju göra rätt och det blir mycket enklare om vi får rätt verktyg påpekade Stockholms Byggmästareförenings ordförande Jan Kjellson.

Efter diskussionen om "Ordning och reda" intogs middag i Bryggarsalen i det gamla Hamburgerbryggeriet. Kvällen förgylldes av Sofia Vokalensemble som sjöng julmusik i vinterkvällen.

 


Publicerad: 30 nov 2013 Evenemang Sund byggbransch