Cykelparkeringshus i flera våningar i Amsterdam - något att inspireras av för Stockholm? Foto: Istockphoto
Cykelparkeringshus i flera våningar i Amsterdam - något att inspireras av för Stockholm? Foto: Istockphoto

Sju kreativa parkeringslösningar

Stockholm är Västeuropas snabbast växande storstadsregion. Detta ställer krav på satsningar på bostadsbyggande. Hur kan vi tillmötesgå den stora efterfrågan på små lägenheter och studentbostäder som är omöjliga att bygga med dagens parkeringskrav? Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Stockholms Byggmästareförening bjuder in till ett samtal kring parkeringsnormer och bostadsbyggande tisdagen den 11 juni. Läs programmet och anmäl dig här: www.stockholmsbf.se/bostadsforum.

Markutrymmet i en stor stad är begränsat och då behövs fler flexibla parkeringslösningar anpassade efter varje projekt. I senaste Byggbiz presenterades sju kreativa parkeringslösningar. Läs dem här:

Inglasad balkong

Omgivningsljud studsar mot glas och ger de boende en tystare miljö på balkongen såväl som inomhus.

Yteffektiva alternativ

En av Stockholms största utmaningar vad gäller parkering är förstås den begränsade landytan. Ett sätt att komma runt resursslösande markparkering är underjordslösningen garage och parkeringshus i flera våningar.

Nyttja centrumparkeringar

Köpcentrum har ofta ett stort utbud av parkeringsplatser – som står tomma när butikerna är stängda. Dubbelutnyttjande, det vill säga att bostadsområden hyr centrumplatserna under kvällar och helger, skulle kunna lösa en del av parkeringsbehovet.

Målgruppsanpassade p-tal

Allt färre unga stockholmare tar körkort, samtidigt är det de som i störst utsträckning efterfrågar små bostäder. Ett sätt att komma runt höga parkeringstal är att sänka p-normerna i mindre bilbenägna bostadsområden, som till exempel student- och seniorboenden.

Geografisk anpassning

Människor som väljer att bosätta sig i Stockholms innerstad väljer allt oftare bort bilen, liksom boende i närförorternas centrala delar. Många förespråkar därför en geografisk anpassning av p-talen: Ju mer centralt läge, desto färre parkeringsplatser – och tvärtom.

Utökad kollektivtrafik

Att uppmuntra folk att välja buss och tunnelbana framför bilen kräver förstås att det finns relevanta kollektiva alternativ. Tätare bussturer och mer utbyggd linjetrafik är ett sätt att minska privatbilismen – och därmed behovet av parkeringsplatser.

Underlätta för bilpool

Tillgång till bil kan ibland vara nödvändigt, till exempel vid storhandling, ärenden i andra kommuner och kommundelar samt vårdbesök. Bilpooler möjliggör behovsanpassat nyttjande, snarare än att var och en ska äga bil – vilket förstås också påverkar behovet av parkering.

Bättre cykelparkering

Fler och fler inser fördelarna med cykelpendling: frisk luft, bättre kondis och inga utsläpp. Men för att kunna välja cykeln framför bilen krävs det fler och bättre cykelparkeringar – och cykelvägar – både i bostadsområdena och inne i staden. På olika håll i landet dyker cykelparkeringshus upp, kanske har Sverige hämtat inspiration av världens mesta cykelstad Amsterdam?

Publicerad: 05 jun 2013 Bostad Evenemang