Satsning på arbetsmiljö och säkerhet


En viktig fokusfråga för byggbranschen är en säker arbetsplats. Stockholms Byggmästareförening satsar på att lyfta medvetenheten kring denna fråga och från den 1 april erbjuder föreningen rabatterat medlemspris på tre utvalda kurser inom säkerhetsområdet.

– Det är viktigt att alla i byggbranschen varje dag arbetar på en säker arbetsplats. Vi vill arbeta för en nollvision vad gäller olyckor; ingen ska förolyckas eller skadas på sin arbetsplats på grund av säkerhetsbrister. Därför satsar vi i år extra på frågor som handlar om arbetsmiljö och säkerhet. Som ett led i detta vill vi uppmuntra och uppmana företagen att utbilda sina medarbetare i säkerhetsfrågor, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Stockholms Byggmästareförenings kursverksamhet erbjuder alla medlemsföretag rabatt på upp till 20 procent utöver den ordinarie medlemsrabatten på tre av våra arbetsmiljörelaterade kurser från den 1 april och året ut:

  • Första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt krisstöd
  • Ställningsbyggnad upp till 9 meter
  • Fallskydd

 

– Dessa kurser ingjuter ett säkerhetstänk hos medarbetarna för att förebygga olyckor. Vi vill även påminna om att kursen i första hjälpen och hjärt- och lungräddning är viktig för alla på arbetsplatsen, tjänstemän såväl som yrkesarbetare, eftersom kunskaper från denna kurs räddar liv, säger Elisabeth Martin.

Du som är medlem bokar din kurs och tar del av erbjudandet på vår webb: www.stockholmsbf.se/kurser. Om ni är flera på företaget (minst 10 personer) som vill gå kurserna kan vi ge en internkurs, antingen i våra eller era lokaler. Hör av er till vår kursansvarige Robert Donáth, robert@stockholmsbf.se eller 08‑587 147 04, för att få en offert.

Publicerad: 18 mar 2013 Arbetsmiljö Kurser