Nyheter 2013 - Parkeringskraven - ett hinder för ökat bostadsbyggande? - ctl00_cph1_mainimage

Parkeringskraven - ett hinder för ökat bostadsbyggande?

Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län ordnar tillsammans ett frukostmöte tisdagen den 11 juni om parkeringsnormers påverkan på bostadsbyggandet i Stockholms län. Kan vi bygga fler bostäder med flexiblare p-normer som är anpassade efter varje unikt projekt? 

 

Publicerad: 08 maj 2013 Bostad Evenemang