ROT-prisvinnarna: Samuel Borg, Probitas-Immanuelkyrkans förvaltning AB; Jan-Åke Lindgren, Sweco Architects AB; Fredrik Bergendahl, NCC Construction Sverige AB. Foto: Michael Folmer
ROT-prisvinnarna: Samuel Borg, Probitas-Immanuelkyrkans förvaltning AB; Jan-Åke Lindgren, Sweco Architects AB; Fredrik Bergendahl, NCC Construction Sverige AB. Foto: Michael Folmer

Jarlahuset vann ROT-priset 2013 – glasfasad fick jury på fall

Ombyggnaden av Jarlahuset tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2013. En anonym kontorsbyggnad på Östermalm med en trist innergård har förvandlats till ett modernt kontorshus med en spektakulär ny glasfasad.

Juryn för Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris, med Anna-Greta Leijon i spetsen, lyfter fram att ”med en lutande, djärvt rundad och glasad innergård har Jarlahuset tillskapat utökade ytor och erhållit ljusare och öppnare lokaler med fördubblad effektivitet”.

– Bidragen till ROT-priset visar årligen på goda exempel hur byggnader tas tillvara och får en ny användning. Ofta skapas också ett nytt sammanhang genom de nya verksamheterna och de människor som dras till dessa. Jarlahuset är ett tydligt exempel på detta där myndigheterna Sida och Kronofogden lämnade lokalerna och nu har bland annat företaget Spotify sitt huvudkontor i fastigheten, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

Jarlahuset, kv Provisorn 4:
Beställare/byggherre: Probitas-Immanuelkyrkans förvaltning AB
Byggentreprenör: NCC Construction Sverige AB
Arkitekt: Sweco Architects AB
Total kostnad: 393 miljoner kronor
Yta: 22 200 kvadratmeter

Juryns motivering:
Jarlahuset, kv Provisorn 4, tilldelas Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2013. De har på ett innovativt sätt lyckats förvandla en anonym 70‑ talsbyggnad till en kreativ miljö för moderna företag samtidigt som de hanterat den nytillkomna blåa kulturklassningen.

Med en lutande, djärvt rundad och glasad innergård har de tillskapat utökade ytor och erhållit ljusare och öppnare lokaler med fördubblad effektivitet. Bärande stag som liknar ”vantskruvar” och speglande vertikaler i undertak, vilka bidrar till att trolla bort låga takhöjder, är exempel på smarta tekniska lösningar.

Projektet har genomförts med en samverkansentreprenad (partnering) vilket också är ett plus.

Jury Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2013:
Anna-Greta Leijon (f.d. Skansenchef), ordförande
Anders Larsson (Thetis AB)
Jan Wejdmark (Newsec)
Anders Högberg (Megaron Arkitekter)
Lennart Granlöf (Stockholms Byggmästareförening), sekreterare

Publicerad: 20 sep 2013 Evenemang ROT