Hur värderas dina referenser i offentliga upphandlingar?

Stockholms Byggmästareförenings LOU-utskott bjuder in till frukostmöte om referenstagning i offentliga upphandlingar fredagen den 15 november kl. 7.30–9.00. Niklas Kåvius, utskottets sekreterare och entreprenadjurist, berättar att utskottet fått anledning att lyfta denna fråga då flera medlemsföretag har hört av sig och upplever ett problem med referenstagning.

 – Problemet är att offentliga upphandlare kan använda sig av referenstagning på ett godtyckligt sätt och det skapar en osäkerhet hos företagen och ibland en misstro mot gällande regler. På frukostmötet vill vi visa på bra och dåliga exempel på referenstagning. Vi har bjudit in Therese Klaar, upphandlingschef på Ekerö kommun, som kommer att förklara hur offentliga upphandlare resonerar vid referenstagning, förklarar Niklas Kåvius. 

Läs inbjudan och programmet samt anmäl dig här. Sista anmälningsdag till frukostmötet är den 11 november. 

Publicerad: 30 okt 2013 Evenemang LOU