Louise Wibert Uggla berätta om vikten av att teckna avtal innan ÄTA-arbeten utförs på frukostmötet arrangerat av egenföretagarutskottet. Foto: Sofia Jonsson
Louise Wibert Uggla berätta om vikten av att teckna avtal innan ÄTA-arbeten utförs på frukostmötet arrangerat av egenföretagarutskottet. Foto: Sofia Jonsson

Frukostmöte: Vill du få betalt? Teckna avtal!

Stockholms Byggmästareförenings egenföretagarutskott bjöd på fredagen den 15 februari in till frukostmöte om vikten av att teckna avtal. Louise Wibert Uggla, entreprenadjurist på Stockholms Byggmästareförening, berättade hur ÄTA-arbeten ska hanteras enligt standardavtalen (AB 04 och ABT 06) för ett trettiotal medlemsföretag.

Ett problem är att det ofta är en annan praktisk ordning och verklighet i entreprenaden än vad standardavtalen föreskriver i sin grundform. Louise Wibert Uggla gav tips till företagen på hur de ska följa standardavtalen för att säkerställa full betalning för utförda arbeten.

Publicerad: 15 feb 2013 Egenföretagare Entrepenadjuridik Evenemang