Frukostmöte om Stockholms stads nya checklistor för bygglovsansökan med bygglovschef Ann-Kristin Kaplan. Foto: Sofia Jonsson
Frukostmöte om Stockholms stads nya checklistor för bygglovsansökan med bygglovschef Ann-Kristin Kaplan. Foto: Sofia Jonsson

Frukostmöte: Stockholms stads bygglovschef visade de nya checklistorna

Stockholms Byggmästareförenings teknik- och miljöutskott bjöd in föreningens medlemmar fredagen den 26 april till ett frukostmöte om Stockholms stads nya checklistor vid ansökan om bygglov. Ett femtiotal medlemmar samlades för att lyssna till Ann-Kristin Kaplan, bygglovschef på Stockholm stad.

– Det är mycket givande att branschen och staden kan samlas i sådana här forum och diskutera gemensamma frågor. Tillsammans kan vi utarbeta en praxis för hanteringen kring bygglovsärenden som blir bättre och förenklar för båda parter, kommenterade Anders Nilsson, ordförande i teknik- och miljöutskottet, frukostmötet.

Ann-Kristin Kaplan berättade att bygglovsavdelningen har gjort flera förändringar i sin organisation, varav hon höll fram de tre viktigaste:

  • Avdelningen jobbar numera i team där de är flera som tillsammans går igenom ärenden. Fördelen är att alla handläggare då gör likartade bedömningar, de kan täcka upp för varandra vid frånvaro och det går fortare. Det är samtidigt ett utbyte mellan erfarna och nya handläggare som bäddar för en långsiktigt god kompetensförsörjning.
  • Två vägledningar, för balkonger och hissar, har tagits fram och är ute på remiss.
  • Flera checklistor har tagits fram för de som ska ansöka bygglov vilka visar vad man behöver skicka in tillsammans med en ansökan.

 

Kaplan berättade närmare om arbetet med checklistorna. Det är för att förklara och avhjälpa mot vanliga fel samt för att förenkla förberedelserna inför ansökan om bygglov som de har tagit fram dem. Checklistorna är en hjälp för vilka handlingar som normalt behövs för olika projekt så att det går snabbare och enklare att skicka in kompletta ärenden. På så vis är tanken att bygglovshanteringen ska gå snabbare.

Avslutningsvis uppmanade Kaplan till att komma med synpunkter på de nya checklistorna; är de begripliga, har de rätt ton, är det för mycket eller för litet text? Just synpunkter från personer i branschen som jobbar med bygglov är högt uppskattat.

Checklistorna finns på Stockholms stads webbplats: http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/a-o-lanksidor/Checklistor/.

Om du vill kontakta Stockholms stads bygglovsavdelning finns deras uppgifter här: http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/Kontakta-oss/.

Publicerad: 26 apr 2013 Evenemang Teknik och miljö