Brita Hybbinette talade om ett modernt medarbetaravtal på Stockholms Byggmästareförenings årsmöte. Foto: Sofia Jonsson
Brita Hybbinette talade om ett modernt medarbetaravtal på Stockholms Byggmästareförenings årsmöte. Foto: Sofia Jonsson

Byggmästareföreningarnas årsmöten har hållits

De tre Byggmästareföreningarna i region öst, Stockholm, Gotland och Södertälje, har nu alla tre haft sina årsmöten. På Stockholms Byggmästareförenings årsmöte den 11 april fick medlemmarna lyssna på en medryckande föredragning om ett modernt medarbetaravtal av Brita Hybbinette som arbetar som jurist inom arbetsmarknad på Sveriges Byggindustrier.

Ett modernt medarbetaravtal är ett fokusområde som Sveriges Byggindustrier arbetar med. Brita Hybbinette uppmanade åhörarna att se sig omkring och titta på vad som händer i andra branscher och i andra företag, vilka förändringar har vi haft i omvärlden sedan grunden lades till nuvarande byggavtal, och därefter fundera på vilka förändringar vi behöver i byggbranschen för att möta dagens och morgondagens medarbetare.

På Stockholms Byggmästareförenings årsmöte som ägde rum på Stockholm Waterfront Congress Centre deltog 125 personer. Årsmötet valde de styrelseledamöter vars period gick ut i år för ytterligare en tvåårsperiod och hela styrelsen sitter därmed kvar utan några förändringar.

Publicerad: 19 apr 2013 Evenemang