Henrik Cederlöf, företagsrådgivare Sveriges Byggindustrier (BI) Öst, informerar om satsningen En säker arbetsplats
Henrik Cederlöf, företagsrådgivare Sveriges Byggindustrier (BI) Öst, informerar om satsningen En säker arbetsplats

Byggbranschen satsar på arbetsmiljö och säkerhet

För att stödja medlemsföretagen i det viktiga arbetsmiljöarbetet har Stockholms Byggmästareförening beslutat att, tillsammans med Sveriges Byggindustrier (BI) Öst, erbjuda alla medlemsföretag i regionen en kostnadsfri information om arbetsmiljö och utbildning i första hjälpen, hjärt- och lungräddning samt krisstöd. Deltagarna får kompetenskort för HLR samt AED.

Erbjudandet presenterades vid Sveriges Byggindustrier (BI) Östs informationsträff om arbetsmiljö fredagen den 15 mars. Två personer per medlemsföretag är välkomna att delta kostnadsfritt. Informationen är kostnadsfri, men den som uteblir utan att avanmäla sig debiteras 500 kr. Aktuella datum och anmälningsformulär hittar du på www.stockholmsbf.se/arbetsmiljo.

Publicerad: 15 mar 2013 Arbetsmiljö Evenemang