Charlotta Gottschalk Dieden berättade om projektet "En säker arbetsplats" för medlemsföretagen i Södertälje Byggmästareförening. Foto: Sofia Jonsson
Charlotta Gottschalk Dieden berättade om projektet "En säker arbetsplats" för medlemsföretagen i Södertälje Byggmästareförening. Foto: Sofia Jonsson

Medlemmarna i Södertälje bjöds på ”En säker arbetsplats”

”En säker arbetsplats” är ett projekt som Sveriges Byggindustrier har initierat och ansvarig för projektet är Charlotta Gottschalk Dieden. Charlotta var inbjuden till Södertälje Byggmästareförenings medlemskväll tisdagen den 13 november där hon berättade om projektet. Målbilden är en nollvision: inga olyckor ska inträffa på byggarbetsplatser i Sverige.

Charlotta Gottschalk Dieden berättade att vägen mot nollvisionen börjar med att ta reda hur det ser ut i dagsläget genom att samla erfarenheter från Arbetsmiljöverkets inspektioner och genom att branschen får svara på en medlemsenkät som skickas ut till alla företag inom kort. Prioriteringar i projektet är att arbeta med attityder och beteenden, kunskap och kompetens samt krav och uppföljning. Charlotta betonade även vikten av att alla ska inse nyttan med satsningen på ”En säker arbetsplats”.

Charlotta uppmanade medlemsföretagen att komma med input för arbetet bad dem fundera på vilken hjälp och stöd de behöver när det gäller arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor. Om ni har tankar och idéer kring en säker arbetsplats når ni Charlotta på: charlotta.gottschalk-dieden@bygg.org. 

Medlemskvällen i Södertälje avslutades med en spännande hockeymatch mellan Södertälje SK och Örebro HK där SSK gick segrande ur fajten med 3-2.