Entreprenadjuridik: mallar, checklistor och kunskapsdokument

Byggmästareföreningens entreprenadjurister tipsar om användbara mallar, checklistor och kunskapsdokument.

Genom nedanstående två länkar till Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och Sveriges Byggindustrier (BI) kan du få tillgång till standardavtal, kontraktsformulär mm som är vanliga inom byggbranschen.

Standardavtal, kontraktsformulär m.m. - Byggandets kontraktkommitté (BKK)

Standardavtal, kontraktsformulär m.m. - Sveriges Byggindustrier (BI).


Användbara blanketter

Checklista för konsumenter och byggföretag

Brevmall för avvisande av cut off-klausul från factoringbolag

Skatteverkets blankett för kontroll av underentreprenör (pdf)