Leverantörsfakturor

Stockholms Byggmästareförening Service AB (556056-5722) & Stockholms Byggmästareförening (802000-4852tar emot elektroniska leverantörsfakturor.

För att värna om miljön samt effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor vill vi att ni ersätter era pappersfakturor mot elektroniska fakturor.

Efter den 1/1-2018 kommer fakturor i pappersformat inte läsas in.

Standarden för e-fakturor i Sverige, Svefaktura, är det format som vi har valt att arbeta med. Oavsett förutsättningar eller storlek på ert bolag finns det enkla metoder och tjänster att tillgå. Observera att det är Svefaktura och inte faktura per mail eller PDF.

Vår samarbetspartner InExchange har allt från webbregistrering till lösningar för att skicka e-fakturor direkt från ert affärssystem.

Faktureringsuppgifter Svefaktura

Företag: Stockholms Byggmästareförening
Org.nr: 802000-4852
GLN-nummer: 7368020004853

Företag: Stockholms Byggmästareförening Service AB
Org.nr.: 556056-5722
GLN-nummer: 7365560565721


Har ni inte möjlighet att skicka Svefaktura kan ni skicka faktura enligt nedan:

Stockholms Byggmästareförening
(802000-4852)

Stockholms Byggmästareförening
802000-4852
FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Stockholms Byggmästareförening Service AB
(556056-5722)

Stockholms Byggmästareförening Service AB
556065–5722
FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA


Vem ringer ni för att komma igång?

Ta kontakt med InExchange, 0500-44 63 60 eller info@inexchange.se för att få reda på hur ni enklast skickar e-fakturor till oss.

Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp.

Med vänlig hälsning
Stockholms Byggmästareförening Service AB
ekonomi@stockholmsbf.se


Att skicka en e-faktura är mycket enkelt. Den standardlösning som passar er bäst beror givetvis på era befintliga förutsättningar. Nedan finns flera olika lösningar att välja mellan. Kan ni redan idag skicka en Svefaktura så använder ni er befintliga lösning.

InExchange Fakturaskrivare

InExchange fakturaskrivare är den rekommenderade standardlösningen för
dig med ett affärssystem. Exempelvis Briljant, Hogia, FDT, BL Administration m.fl.

Ni installerar en programvara som funkar som en ny skrivare på er dator. Fakturan skapas som vanligt och ”InExchange Fakturaskrivare” väljs i stället för er vanliga skrivare när ni ska skriva ut fakturan. Er faktura skickas direkt i angivet format till mottagaren.  Ni kan även få en papperskopia utskriven samtidigt som ni skickar en e-faktura för att minimera dubbelhantering.

InExchange Integrerade tjänster

Vid stora fakturaflöden passar en Integrerad tjänst bättre. Detta alternativ innebär att det skapas en XML-fil från affärssystemet och sedan skickas fakturafilerna med FTP eller web services till InExchange.

Kontakta InExchange för en offert gällande denna tjänst.

InExchange Web

Om ni inte har ett affärssystem kan ni enkelt registrera era fakturor på InExchange Web. Stockholms Byggmästarförening med bolag erbjuder er att manuellt registrera 100 fakturor varje år helt kostnadsfritt.

Så skickar du e-faktura via InExchange Web:

  1. Besök www.inexchange.se/anslut
  2. Skapa ett konto
  3. Skicka din första e-faktura idag

Anslut en gång - nå alla

Ni ska inte behöva olika lösningar mot olika kunder, har ni anslutit er en gång kan ni använda fakturaskrivaren mot alla era kunder, om ni så önskar.                                             

+46 500 - 44 63 60
info@inexchange.se
www.inexchange.se