Lönehantering - grundutbildning

Prestationslön i Byggavtalet kräver goda kunskaper för att hanteras rätt. En likformig hantering i de skilda företagen är viktig. Målet med utbildningen är att deltagarna skall få grundläggande kunskap i att hantera ett premieackord. Deltagarna skall på bästa sätt kunna förbereda och genomföra förhandlingar och avstämningar rörande premieackord. Målet är vidare att företaget ska få god kunskap om de lönestrategier och den organisation som krävs för att på bästa sätt möta löneformen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är löneansvarig, arbetschef, personalchef, platschef, kalkylator, Bi-tjänsteman m.fl, som på något sätt är delaktiga i företagets arbete för att genomföra ett premieackord.

Innehåll

  • Historik
  • § 3 i Byggavtalet
  • Huvudlöneformer
  • Partsförhållande
  • Förhandlingsordning
  • Lönestrategier
  • Ny & Ombyggnadslistan
  • Ekonomiska faktorer
  • Ackordsuträkning
  • Prestationslönestatistik

Kursfakta

Kurslängd: 2 dagar

Kursen genomförs i samarbete med Entreprenörsskolan.

Priset är exklusive moms.


Pris Ord pris:10.700
Medlemspris:9.500
Startdatum