Arbete och säkerhet på väg – Nivå 1 och 2, Gotland

Kursen Arbete och säkerhet på väg är krav för dig som vistas på ett vägarbetsområde eller arbetar på väg där Trafikverket är väghållare. Kursen ger dig nödvändiga kunskaper för att kunna utföra ditt arbete på ett säkert sätt för dig, dina arbetskamrater och alla trafikanter.

Kursen Arbete och säkerhet på väg är obligatorisk för alla som ska utföra arbeten som Trafikverket har upphandlat. Enligt arbetsmiljölagstiftningen har en arbetsgivare ansvar för att du har nödvändig kompetens för de arbeten du utför.

Det är du och arbetsgivaren som avgör vilken utbildning som behövs för att du ska uppnå rätt kompetens för det arbete som ska göras. Trafikverket kan vid kontroll bedöma om du har tillräcklig kompetens för det arbete du utför. Kompetensen ska kunna verifieras med ett intyg som du får efter avslutad kurs.  

Innehåll

  • Personlig skyddsutrustning
  • Zonindelningr på arbetsplatsen
  • Trafikandbeteende
  • Hastigheter och krockvåld
  • Trafikverkets, trafikingenjörens och projektledarens roll i objektet
  • Arbetsgivarens roll i objektet

 

Nivå 1:

Nivå 1 är lägsta kompetensnivån. Alla som vistas inom ett vägarbetsområde måste ha kompetens nivå 1.

Nivå 2:

Nivå 2 är obligatorisk för alla som ska utföra arbeten som Trafikverket har upphandlat. Den avser kompetenskrav för förare av alla typer av vägunderhållsfordon, service- och arbetsfordon.

Nivå 2 ger efter godkänt kunskapstest behörighet att utrusta och utmärka sitt eget fordon. Den ger kunskap om var och hur fordonet ska placeras för att uppnå optimal och god arbetsmiljö för dig och dina kollegor, och även god trafiksäkerhet för alla trafikanter som passerar.

Upplägg

Kursen omfattar en kursdag.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Bredgatan 4, Visby

Kursen genomförs i samarbete med Hansa utbildning.

Priset är exklusive moms.

Pris Ord pris:2250
Medlemspris:1900
Datum