Heta arbeten, tillståndsansvarig

Heta arbeten är arbeten som utförs med verktyg som alstrar värme eller avger gnistor, till exempel svetsning, skärande bearbetning, lödning, torkning, uppvärmning eller arbeten med rondell. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som heta arbeten medför.

Kursen Heta arbeten riktar sig till utförare, brandvakter och till de som ska vara tillståndsansvariga. Kursen ger dig nödvändiga kunskaper, färdigheter och beteenden som gäller vid tillfälliga och brandfarliga heta arbeten. Kursen är utformad enligt Svenska Brandskyddsföreningens föreskrifter för heta arbeten.

För att få genomföra ett brandfarligt arbete ska det alltid finnas två personer inblandade: tillståndsansvarig och personen som ska utföra jobbet. Om den tillståndsansvariga bedömer att jobbet som ska utföras är brandfarligt, ska han eller hon ge ett skriftligt tillstånd till personen som ska utföra jobbet och även bedöma om det behövs en brandvakt. Alla inblandade - tillståndsansvarige, utföraren och brandvakten - ska ha genomgått utbildning i Heta arbeten.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvarig och den som utför och bevakar heta arbeten ska kunna visa certifikat på genomgången utbildning och godkänt prov. Om du godkänns vid kurstillfället utfärdas ett certifikat som är giltigt i 5 år. Därefter måste det förnyas vart femte år för ytterligare fem år.

Kursen är på svenska men om du har svårt för att läsa svenska kan vi beställa bok på någon av följande språk: engelska, tyska, polska eller ryska istället. Meddela detta i samband med anmälan så är det utan extra kostnad. I annat fall kostar boken 315 kr extra plus moms.

Innehåll:

  • Allmänt om brandfarliga heta arbeten
  • Brandskyddsorganisation
  • Brandkunskap, brandsläckning och släckutrustning
  • Förebyggande brandskydd
  • Brandfarlig vara samt EX-miljö
  • Tätskiktsarbete
  • Bränder som orsakats av heta arbeten
  • Branschregler AMA AF

Upplägg

Kursen omfattar en kursdag.

Tid

Kl. 08.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

OBS! Vår besöksparkering är avstängd under heta arbeten utbildningen på grund av eldprov.
Vi hänvisar till kringliggande gator och närmaste parkeringshus.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:2.600 kr
Medlemspris:2.200 kr
BF9K-pris:2.100 kr
Datum Lediga platser Anmäl
7 jun 2017 5 Anmäl
13 jun 2017 0 Fullbokad
20 jun 2017 20 Anmäl
22 aug 2017 20 Anmäl
6 sep 2017 20 Anmäl
12 sep 2017 15 Anmäl
20 sep 2017 20 Anmäl

Hör Kenneth Lindström, lärare, berätta om kursen Heta arbeten.