Betongkonstruktioner klass II

Kursen ger dig den kunskap om teknik och bestämmelser som krävs för att du ska kunna leda och övervaka platsgjutning av betong i utförandeklass II.

Betongkonstruktioner klass II ger dig ökad förståelse för materialet betong samt teoretiska kunskaper om produktionsmetoder. Efter avslutad kurs med godkänd skriftlig tentamen och godkänd praktik får du intyg om Klass II-kompetens. Kursen anordnas av Stockholms Byggmästareförening i samarbete med CBI Betonginstitutet.

Förkunskaper och krav för intyg

Observera att halva (6mån) praktiktiden skall vara avslutad innan kursstart. Var vänlig och skicka in praktikintyget så fort som möjligt till Byggmästareföreningens kursavdelning.

OBS!
För att få intyg efter kursen krävs att du har:
- 12 månaders godkänd praktik från betongarbeten
- Deltagit i obligatoriska laborationer
- Godkänd skriftlig tentamen.
- 100% närvaro  

Tentamenresultat skickas ut ca 4 veckor efter tentamenstillfället. Får du inte godkänt har du rätt att skriva om tentamen till en kostnad av 2000 kr exkl. moms. 

CBI hjälper till med omtentamen och muntliga genomgångar efter överenskommelse med kursdeltagaren mot kostnad. Detta görs när man har gått klart hela kursen.

Innehåll

 • Tekniska bestämmelser
 • Betongens sammansättning
 • Färsk betong och dess hårdnande
 • Betongtillverkning
 • Vintergjutning
 • Självkompakterande betong
 • Armering materiallära
 • Armeringshandlingar
 • Armerad betongs funktionssätt
 • Utförande av armeringsarbeten
 • Utförande av betongarbeten
 • Betong för särskilda ändamål
 • Kontroll och mätning
 • Form- och ställningsbyggnad
 • Fukt i betong

 

Upplägg

Kursen omfattar sex kursdagar och en tentamensdag med en kursdag per vecka.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Övrigt

Eventuell omtenta bokas och skrivs hos CBI och kostar 2000 kronor.
www.cbi.se

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:21.100 kr
Medlemspris:18.000 kr