Arbetsrätten inom byggbranschen

Hur regleras arbetsrätten och vad säger kollektivavtalet? Under tre dagar går vi igenom rådande regler och bestämmelser. Målet med kursen är att du ska få kunskap och verktyg att kunna förebygga och vid behov hantera de kollektivavtalsrelaterade tvister som kan uppstå i verksamheten. Det kan röra sig om personalrelaterade frågor och vid upphandling av entreprenörer.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är arbetsgivarens företrädare på företaget eller ute på arbetsplatsen; platschef, arbetsledare, personalansvarig.

Kursinnehåll

 • Arbetsplatsanmälan
 • Arbetstid, arbetsskyldighet
 • Viss frånvaro och ledighet
 • Resor och traktamente
 • Förhandlingsskyldighet vid anlitande av underentreprenörer
 • Semester och semesterlön, löneutbetalning
 • Anställningars ingående och upphörande

Kursfakta

Kurslängd: 3 dagar

Förkunskaper: Kännedom om byggbranschen.

Kursen genomförs i samarbete med Entreprenörsskolan.

Priset är exklusive moms.

 • Arbetsplatsanmälan

 • Arbetstider

 • Viss frånvaro och ledighet

 • Semester

 • Permittering och väntetid

 • Ordningsregler

Pris Ord pris:9.600
Medlemspris:9.000
Startdatum