Arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagstiftningen

Kursen Arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagstiftningen ger dig kunskaper om lagkrav och arbetsmiljöverkets föreskrifter som du behöver kunna om du har personalansvar/är chef eller har roll som stödfunktion till chefer inom byggsektorn.  

Hela verksamheten ska omfattas av det Systematiska arbetsmiljöarbetet och det ska utgöra en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla anställda och inhyrda personer.

Den som är ansvarig för en verksamhet är alltid skyldig att se till att arbetet kan utföras utan risk för psykisk eller fysisk ohälsa eller olycka. Arbetsgivaren ska fördela uppgifter inom arbetsmiljöarbetet i sin organisation till de personer som kan påverka arbetsmiljön direkt. Fördelningen följer hierarkin i företaget.

Som ytterst ansvarig och som tilldelad arbetsmiljöuppgifter måste du känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för din arbetsplats och de uppgifter ni ska utföra.

Innehåll

 • Kraven enligt lagstiftning och förordningar

  • Arbetsmiljölagen

  • SAM AFS 2001:1

  • Organisatorisk social arbetsmiljö (OSA) 2015:4

  • Andra förordningar som berörs

 • Vad behöver arbetsgivaren göra i sin organisation för att uppfylla dessa lagkrav

  • Riskanalys

  • Dokumenterade åtgärder och uppföljning

 • Uppgiftsfördelning/arbetsmiljödelegering

 • Praktiska exempel, grupparbeten, diskussioner

Upplägg

Kursen omfattar en kursdag

Tid

8.00-16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Arbetsmiljölagen

SAM AFS 2001:1

Organisatorisk social arbetsmiljö (OSA) 2015:4

Andra förordningar som berörs


Rabatt för medlemmar
Ord pris:3.900 kr
Medlemspris:3.300 kr