AMA Hus – grundkurs

AMA – Allmän material- och arbetsbeskrivning – är ett referensverk för upprättande av administrativa föreskrifter och tekniska beskrivningar för byggindustrin.

AMA innehåller tekniska krav på utförande, material och kontroll. Texterna i AMA är allmänt accepterade och framtagna i samarbete med byggsektorns parter.

Kursen vänder sig till den som vill ha en grundläggande kunskap om AMA-systemets uppbyggnad, dess koppling till beskrivningarna samt hur man hittar i AMA.

Kursen riktar in sig på AMA Hus.

Innehåll

  • AMA-systemet – bakgrund och historik
  • AMA–publikationerna
  • AMAs huvudregler
  • Kopplingen AMA – Beskrivning
  • Beskrivningens roll vid olika entreprenadformer
  • Hur man hittar i AMA

Upplägg

Kursen omfattar en heldag.

Tid

Kl. 8.00–16.00

Plats

Wennerbergsgatan 10, Kungsholmen

Priset är exklusive moms.

Rabatt för medlemmar
Ord pris:3.900 kr
Medlemspris:3.300 kr
Datum Lediga platser Anmäl
11 okt 2017 5 Anmäl