Rätt kurser för byggbranschen

Det breda utbudet och innehållet på kurserna är ett resultat av vårt nära samarbete med föreningens medlemsföretag. Kurserna höjer kompetensen hos såväl yrkesarbetare som tjänstemän. Medlemsföretag har 15 % rabatt på alla kurser och BF9K-företag har 20 % rabatt på BF9K-kurser.

 • Alla kurser
 • AMA
 • Arbetsmiljö
 • Entreprenadjuridik
 • Företagsutveckling
 • Inaktuella kurser
 • Kollektivavtal
 • BF9K
 • AB 04 – Utförandeentreprenad
  Startdatum:30 maj
 • AB/ABT – Hinder och störningar i produktion
  Startdatum:3 maj
 • AB/ABT – Kalkyl
  Startdatum:
 • ABT 06 – Totalentreprenad
  Startdatum:13 juni
 • AMA Hus – grundkurs
  Startdatum:11 oktober
 • Arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagstiftningen
  Startdatum:17 maj
 • Arbetsledare
  Startdatum:16 maj24 augusti
 • Arbetsrätten inom byggbranschen
  Startdatum:
 • BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning, uppdateringskurs
  Startdatum:14 juni3 oktoberFler datum finns
 • BAS P och U, Byggarbetsmiljösamordning
  Startdatum:19 maj12 juniFler datum finns
 • Betongkonstruktioner klass II
  Startdatum:3 maj
 • BF9K - Effektiv kvalitetssäkring
  Startdatum:22 maj4 septemberFler datum finns
 • BF9K- systemansvarig i företaget?
  Startdatum:15 maj
 • Ekonomiska avstämningar och prognoser
  Startdatum:11 maj
 • Fallskydd
  Startdatum:9 maj12 juni
 • Felansvar och garantier
  Startdatum:
 • Fuktkunskap för specialföretag
  Startdatum:26 april3 oktober
 • Fuktsäkerhet, fortsättningskurs
  Startdatum:2 november
 • Fuktsäkerhet, grundkurs
  Startdatum:23 augusti
 • Heta arbeten, tillståndsansvarig
  Startdatum:3 maj8 majFler datum finns
 • Heta arbeten, tillståndsansvarig - Gotland
  Startdatum:
 • HLR, första hjälpen och krisstöd
  Startdatum:1 juni
 • Inköpsjuridik
  Startdatum:
 • Installationssamordning
  Startdatum:5 september
 • Konsumententreprenad
  Startdatum:
 • Ledarskapsprogrammet Diplomerad BLI-ledare
  Startdatum:
 • LIFT - Mobila arbetsplattformar
  Startdatum:
 • LOU - Affärer med offentlig sektor
  Startdatum:16 maj
 • Lönehantering - grundutbildning
  Startdatum:
 • MER och AMA för anläggare
  Startdatum:12 maj
 • Miljöansvar
  Startdatum:23 maj31 augustiFler datum finns
 • PBL - Kontrollansvarig
  Startdatum:27 april
 • PBL - Uppdateringskurs för kontrollansvarig
  Startdatum:
 • PBL för specialföretag
  Startdatum:7 juni
 • Platsansvarig hantverkare
  Startdatum:25 april
 • Praktisk kalkylering
  Startdatum:
 • Påbyggnadsutbildning lön, verksamhetsanpassade lönemodeller - resultatlöner
  Startdatum:
 • Ritningsläsning bygg
  Startdatum:14 juni
 • Ritningsläsning bygg - Gotland
  Startdatum:
 • Rätt på bygget - Medbestämmande, resor och traktamenten
  Startdatum:
 • Rätt på bygget - anställningars ingående och upphörande
  Startdatum:
 • Ställningsbyggnad upp till 9 meter - allmän utbildning
  Startdatum:31 maj
 • Säkra lyft
  Startdatum:26 april12 maj
 • Teknisk grundkurs
  Startdatum:
Vi ordnar gärna företagsanpassade kurser! Företagskurser
Rätt kurser för byggbranschen - ctl00_cph1_threepuffs_pufficon1

Rätt kurser för byggbranschen!

Att gå på kurs är ett effektivt sätt att stå sig i konkurrensen på marknaden.

 • Kurser kopplade till byggarens vardag
 • Träffa andra byggare på kursen
 • Utvecklade i nära samarbete med medlemsföretagen
 • Höjer kompetensen för såväl yrkesarbetare som tjänstemän
 • Speglar myndigheternas krav