Ansökan om stipendium

Fyll i ansökan, bifoga intyg på tidigare yrkeserfarenhet och skriv ett personligt brev med en motivering till varför just du ska erhålla stipendiet. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas.

Förnamn *

Efternamn *

Födelsenummer (ååmmdd-xxxx) *

E-post *

Gatuadress *

Postnummer *

Ort *


Adress på studieorten - om annan än ovan

Postnummer

Ort


Mobilnummer *

Bankkontor*

Clearingnr*

Kontonr*


JAG STUDERAR VID*

  •   
  •   
  •   
  •  

Jag läser nu årskurs *   


Tidigare yrkesutbildning och yrkeserfarenhet

Gymnasieskola *

Examensår *

Program/linje *


Yrkesbevis - byggyrke
  

Utfärdat år *

Anställningar:

Bifoga intyg på yrkeserfarenhet:
  


Personligt brev med motivering till varför just du ska erhålla ett stipendium:
 

 

Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 28 februari 2018.