Fair Play Bygg

Hjälp oss att göra byggbranschen sundare och arbetsplatserna tryggare. Fair Play Bygg tar emot information om misstankar om brottslig verksamhet och ser till att föra den vidare till rätt myndighet. Detta gör vi för att byggbranschen ska bli sundare och arbetsplatserna tryggare.

Lämna information i formuläret på:
www.fairplaybygg.se

Om Fair Play Bygg

Fair Play Bygg granskar och värderar inlämnad information. Kompletterar den vid behov, till exempel med information från annan uppgiftslämnare och/eller genom öppna källor. Sammanställer information för att förenkla myndigheternas arbete om de ser anledning till att utreda informationen Fair Play Bygg stödjer myndigheterna vid deras bekämpning av brottsliga aktörer och aktiviteter i byggbranschen. Fair Play Bygg drivs av Byggnads Stockholm-Gotland och Stockholms Byggmästareförening. Syftet är att skapa sunda och trygga arbetsplatser där företagen kan konkurrera på lika villkor.

Vi tar emot tips om pågående

  • Fusk med arbetsgivaravgifter
  • Mutor
  • Utpressning
  • Svartarbete
  • Organiserad svart arbetskraft
  • Korruption
  • Skattefusk
  • Bedrägerier
  • Medarbetare utan arbetstillstånd
  • Arbetsmiljö

Som tipsare kan du vara anonym

Vi behandlar alla uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Men för att kunna fördjupa informationen önskar vi kunna ta kontakt med dig som uppgiftslämnare. Din kontaktinformation stannar hos Fair Play Bygg och lämnas inte vidare såvida vi inte kommer överens om annat. Ett tips lämnat till Fair Play Bygg är inte detsamma som en polisanmälan.

Kontakt

Lämna information anonymt i formuläret på www.fairplaybygg.se.
Du kan också ringa 08-587 147 27.


Fair Play Bygg - första årsrapporten

Rapport om erfarenheterna från det första årets arbete med Fair Play Bygg.

I början av mars 2017 lämnades rapporten över till ansvarig minister Anders Ygeman. Läs den du också!