Standardavtal, kontraktsformulär m.m.

Standardavtal.jpg

Genom nedanstående två länkar till Byggandets Kontraktskommitté (BKK) och Sveriges Byggindustrier (BI) kan du få tillgång till standardavtal, kontraktsformulär mm som är vanliga inom byggbranschen.

Standardavtal, kontraktsformulär m.m. - Byggadets Kontraktskommitté (BKK).

Standardavtal, kontraktsformulär m.m. - Sveriges Byggindustrier (BI).