Du är här: Start

Entreprenadjuridisk litteratur

Nedan har vi samlat ett antal tips på litteratur som är av värde när man vill få svar på en fråga eller lösa ett problem som rör entreprenadjuridik eller offentlig upphandling eller om man vill öka sin kunskap inom dessa områden. Vi har tagit med litteratur som går att köpa i dagsläget. Förutom denna litteratur finns därför även äldre litteratur som inte längre går att köpa men som också kan vara av värde. Vi har till exempel inte heller tagit med AMA-böckerna, vilka förstås är av stor vikt för den som arbetar med entreprenadjuridik och dylikt.

Entreprenadjuridik

ÄTA-arbeten och ekonomisk reglering enligt AB 04 och ABT 06
Andersson Eilert, Hedberg Stig
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06, ÄTA-arbeten

BKKs handledning för samordnad generalentreprenad – Upphandlingsmodell och ansvarsfrågor
kommersiella entreprenader, samordnad generalentreprenad

Entreprenadbesiktning BKKs handledning för besiktning enligt AB 04 och ABT 06
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06 kap 7, besiktning

Boken om ABK
Carenholm Staffan, Lundenmark Lars
ABK 09

Entreprenadrätt: en introduktion till AB 04
Degerfeldt Peter, Åhl Lennart
kommersiella entreprenader, AB 04

Kommersiell byggjuridik i praktiken
Deli Robert
kommersiella entreprenader

Konsultansvar
Elfström Jan, Ashton Lars Erik

Ansvar inom entreprenadjuridiken
Hedberg Stig
kommersiella entreprenader och konsumententreprenader; AB 04, ABT 06, ABK 09, ABS 09 och konsumenttjänstlagen; ansvar

Besiktningsjuridik – entreprenadjuridiska frågor i anslutning till entreprenadbesiktning
Hedberg Stig
kommersiella entreprenader och konsumententreprenader; AB 04, ABT 06, ABS 09, RO 05 och konsumenttjänstlagen; besiktning

En väg till bättre avtal
Hedberg Stig
kommersiella entreprenader; AB 04, ABT 06 och ABK 09

Entreprenadjuridik – Anvisningar och råd
Hedberg Stig
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06

Kommentarer till AB 04, ABT 06 och ABK 09
Hedberg Stig
En kommentar till AB 04, ABT 06 och ABK 09.
kommersiella entreprenader; AB 04, ABT 06 och ABK 09

Konsumententreprenader – konsumenttjänstlagens inverkan på byggsektorn
Hedberg Stig, Johansson Sture
konsumententreprenader, konsumenttjänstlagen och ABS 05

Besiktning av entreprenader AB 04 – Råd och formulär med kommentarer samt bilaga ”Lathund för egenkontroll”

Holmgren Roland, Pedersen Jens, Ulvegård Jan, Wågström Lennart
kommersiella entreprenader, AB 04 kap 7, besiktning

Besiktning av entreprenader ABT 06 – Råd och formulär med kommentarer samt bilaga ”Lathund för egenkontroll”
Holmgren Roland, Pedersen Jens, Ulvegård Jan, Wågström Lennart
kommersiella entreprenader, ABT 06 kap 7, besiktning

Entreprenadjuridik – förvaltning, garantitid, byggperiod, upphandling, projektering
Höök Rolf
kommersiella entreprenader

Entreprenadjuridiska uppsatser
Johansson Sture
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06

Entreprenadrätt och praktik
Johansson Sture
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06

Konsumenttjänstlagen – En kommentar
Johansson Svante O
En kommentar till konsumenttjänstlagen.
konsumententreprenader, konsumenttjänstlagen

Entreprenad- och konsulträtt
Liman Lars-Otto, Sahlin Claes, Peterson Martin, Kåvius Niklas 
kommersiella entreprenader

Limans krönikor om byggjuridik – Bygginfo PM 2005-2013
Liman Lars-Otto

Kommentarer till ABM 07
Linander Bo, Rådberg Åke
En kommentar till ABM 07.
ABM 07, inköp

Paragrafer för praktiker – Entreprenadjuridik för byggsektorn
Lundgren Robin
kommersiella entreprenader och konsumententreprenader; AB 04, ABT 06, ABS 09 och konsumenttjänstlagen

Totalentreprenader och ABT 06 – några kommentarer
Ossmer Per, Wollsén Magnus
kommersiella entreprenader, ABT 06, totalentreprenader

Byggjuridik i praktiken
Rådberg Åke

Entreprenören och entreprenaden – Några centrala frågor i AB 04
Rådberg Åke
En kommentar till AB 04.
kommersiella entreprenader, AB 04

AB 04 En kommentar
Samuelsson Per
Kommersiella entreprenader, AB 04 

Entreprenadavtal – Särskilt om ändrade förhållanden
Samuelsson Per
kommersiella entreprenader, AB 04

Entreprenadjuridik - 30 vanliga entreprenörfrågor
Schedin Fredrik

Entreprenörens aviseringsplikt
Schedin Fredrik, Edelman Viktoria

Entreprenörens rätt till ersättning - 30 vanliga frågor kring betalning inom byggsektorn
Schedin Fredrik

Störningar i byggentreprenaden – Juridikens tillämpning
Schedin Fredrik, Sjöström Elin
kommersiella entreprenader, AB 04 och ABT 06, störningar

Juridik för byggingenjörer, Entreprenad- och konsultavtal
Szekér Kamill
kommersiella entreprenader; AB 04, ABT 06 och ABK 09

200 frågor och svar om entreprenadjuridik

Att upphandla byggprojekt
Söderberg Jan
kommersiella entreprenader och konsumententreprenader; AB 04, ABT 06, ABK 09 och ABS 09

Offentlig upphandling

Överprövning av upphandling - och andra rättsmedel enligt LOU och LUF
Asplund Anders, Ehn Magnus, Johansson Daniel och Olsson Erik 

Offentlig upphandling av entreprenader inom byggsektorn
Bergqvist Per-Ola, Hane John och Johansson Sture

Lag om offentlig upphandling - en kommentar
Falk Jan-Erik
En kommentar till lagen om offentlig upphandling.

Lag om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – en kommentar
Falk Jan-Erik
En kommentar till lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

Upphandling enligt LOU, LUF och LOV
Forsberg Niclas

Vinnande anbud – Så lyckas du i offentliga upphandlingar
Josephson Magnus och Wenström Eva

Upphandlingens grunder – en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
Pedersen Kristian

Lagen om offentlig upphandling – En kommentar
Rosén-Andersson Helena, Mühlenbock Eva-Maj, Svensson Natalie och Willquist Henrik
En kommentar till lagen om offentlig upphandling.

Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster (LUF) – En kommentar

Rosén-Andersson Helena, Hallberg Olof, Willquist Henrik, Norlén Hugo, Näslund Johanna och Piper Catharina

Offentlig upphandling – en introduktion
Sundstrand, Andrea