Frågor och svar

Byggmästareföreningens entreprenadjurister besvarar tillsammans med entreprenadjuristerna på Sveriges Byggindustrier frågor om entreprenadrätt under en egen spalt i tidningen Byggindustrin. Syftet med frågespalten är att belysa svaren på vanligen återkommande frågor om entreprenadrätt från entreprenörer och allmänhet.

Här kan du läsa alla tidigare publicerade frågor och svar. Om du är intresserad av en specifik fråga, kan du också använda sökrutan nedan.

Om du har en egen fråga så är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister.

Kategorier

Intresserad av ett särskilt ämne? Du kan sortera frågorna efter nedanstående kategorier.

Alla (257)
Avtal (46)
Besiktning (24)
Ekonomi (50)
Fel i entreprenaden (26)
Garantier (14)
Konsumentfrågor (28)
Offentlig upphandling (26)
Pris (29)
Tider (21)
Övrigt (7)
 • Är det möjligt att förlänga garantitiden?

  Tre månader efter godkänd slutbesiktning blev vi kontaktade av vår beställare som påtalade att de haft problem med låset till dörrarna i förskolan som vi renoverat. Låsmekanismen fungerade inte som den skulle och vid vårt besök på förskolan upptäcktes att

 • Att tänka på vid särskild besiktning

  Vi har blivit kontaktade av beställaren för att avhjälpa fläckar som uppstått i en matta som vi lagt. Vi bedömer att detta inte är ett fel som vi svarar för. Vi funderar på att låta en besiktningsman utföra en särskild besiktning på detta arbete då AB 04

 • Måste vi ge garanti enligt konsumenttjänstlagen?

  Vi har utfört ett arbete åt en bostadsrättsförening och fått betalt för det. Något skriftligt avtal finns inte och det framgår därför inte vilket regelverk som gäller. Min fråga är om garantitiden i konsumenttjänstlagen gäller eller om vi kan eller bör er

 • Garantitid för särskild vara – vem har rätt?

  Ett antal fläktvärmare som vi installerat åt vår kund fungerar inte längre som de ska. Det var kunden som bestämde att just dessa fläktvärmare skulle installeras i byggnaden. Kunden hävdar nu att garantin gäller i 5 år men när vi frågar vår leverantör av

 • Kokurs under pågående arbete - hur minskar vi risken?

  Vi är generalentreprenör och renoverar ett flerfamiljshus åt ett fastighetsbolag. Under arbetets gång har en av våra underentreprenörer – elentreprenören – gått i konkurs. Vi har till slut lyckats att ta in en ny elentreprenör, men p.g.a. detta löper vi s

 • Viteskrav trots att regn satte käppar i hjulet

  I september utförde vi måleriarbeten för en bostadsrättsförenings räkning. De sista dagarna inför att arbetena skulle vara färdigställda regnade det så vi kunde inte få klart arbetena i tid. Beställaren har krävt vite. Vi tycker att förseningen inte beror

 • Offentlig upphandling genom lottning

  Vi har lämnat anbud i en upphandling med tilldelningskriteriet lägsta pris. Av tilldelningsbeslutet framgår att vi och en annan anbudsgivare hade samma lägsta pris. Myndigheten lottade mellan våra anbud och bestämde därefter att avtal skulle tecknas med d

 • Rätt att avhjälpa fel vid byggentreprenader

  För ett år sedan avslutade vi en entreprenad åt en beställare. Entreprenaden godkändes vid slutbesiktning. Beställaren har under garantitiden påtalat fel i entreprenaden men tänker inte låta oss avhjälpa felen utan i stället göra det med annan entreprenör

 • Skadeståndsskyldighet för entreprenören vid försening

  Vi utför en småhusentreprenad åt en privatperson. I avtalet anges: ”Beställaren är berättigad att av entreprenören, vid försening av påbörjande av entreprenaden erhålla vite med ett belopp om 5 000 kronor per försenad vecka, under förutsättning att rätt t

 • Entreprenör missnöjd med besiktning

  Vid besiktning av en färdigrenoverad restaurang ansåg besiktningsmannen att ett visst fel förelåg. Vi delar inte besiktningsmannens åsikt om att fel föreligger. Felet antecknades i besiktningsutlåtandet utan att vi som entreprenör fått tillfälle att yttra

 • Ramavtal-vad är det egentligen?

  Vi funderar på att lämna ett anbud på ett ramavtal åt kommunen. Vi har tidigare inte lämnat anbud på ramavtal och undrar nu om ni kan förklara vad ett ramavtal är?

 • Hämta fler