Frågor och svar

Byggmästareföreningens entreprenadjurister besvarar tillsammans med entreprenadjuristerna på Sveriges Byggindustrier frågor om entreprenadrätt under en egen spalt i tidningen Byggindustrin. Syftet med frågespalten är att belysa svaren på vanligen återkommande frågor om entreprenadrätt från entreprenörer och allmänhet.

Här kan du läsa alla tidigare publicerade frågor och svar. Om du är intresserad av en specifik fråga, kan du också använda sökrutan nedan.

Om du har en egen fråga så är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister.

Kategorier

Intresserad av ett särskilt ämne? Du kan sortera frågorna efter nedanstående kategorier.

Alla (262)
Avtal (48)
Besiktning (25)
Ekonomi (51)
Fel i entreprenaden (25)
Garantier (14)
Konsumentfrågor (28)
Offentlig upphandling (26)
Pris (30)
Tider (21)
Övrigt (7)
 • Dokumentation vid löpande räkning

  Vi har utfört renoveringsarbeten åt en konsument på löpande räkning. Konsumenten vill nu inte betala slutfakturan för att han anser att det blivit för dyrt och att arbetet ”omöjligen” kan ha tagit så lång tid att utföra. Vi har överlämnat tidssedlar för v

 • Påslag med tio procent för efterbesiktning?

  Vi är överens med beställaren om att vi som entreprenör ska stå kostnaderna för efterbesiktning. Men har beställaren dessutom rätt att kräva ett påslag om 10 procent för att administrera och vidarefakturera besiktningsmannens faktura till oss? Standardavt

 • Hur kan BAS-U utses vid delad entreprenad?

  Kan ett företag som är beställare (och byggherre) utse en entreprenör som BAS-U vid en delad entreprenad? Beställaren gör gällande att det är vårt företag som i huvudsak kommer att vara etablerat på byggarbetsplatsen. Det är en utförandeentreprenad med AB

 • Olämplig lösning i teknisk beskrivning

  Vi har lämnat ett anbud till en bostadsrättsförening om byggnadsarbeten. Till grund för anbudet låg bland annat en teknisk beskrivning där det till viss del framgår vilka arbeten som ska utföras och hur dessa arbeten ska utföras. Av förfrågningsunderlaget

 • Kontraktssumma eller entreprenadsumma

  Jag har precis börjat i branschen och har ingen tidigare erfarenhet av standardavtalen. Det är många nya begrepp att lära sig. Vad är det egentligen för skillnad mellan kontraktssumma och entreprenadsumma?

 • Är det möjligt att förlänga garantitiden?

  Tre månader efter godkänd slutbesiktning blev vi kontaktade av vår beställare som påtalade att de haft problem med låset till dörrarna i förskolan som vi renoverat. Låsmekanismen fungerade inte som den skulle och vid vårt besök på förskolan upptäcktes att

 • Att tänka på vid särskild besiktning

  Vi har blivit kontaktade av beställaren för att avhjälpa fläckar som uppstått i en matta som vi lagt. Vi bedömer att detta inte är ett fel som vi svarar för. Vi funderar på att låta en besiktningsman utföra en särskild besiktning på detta arbete då AB 04

 • Måste vi ge garanti enligt konsumenttjänstlagen?

  Vi har utfört ett arbete åt en bostadsrättsförening och fått betalt för det. Något skriftligt avtal finns inte och det framgår därför inte vilket regelverk som gäller. Min fråga är om garantitiden i konsumenttjänstlagen gäller eller om vi kan eller bör er

 • Garantitid för särskild vara – vem har rätt?

  Ett antal fläktvärmare som vi installerat åt vår kund fungerar inte längre som de ska. Det var kunden som bestämde att just dessa fläktvärmare skulle installeras i byggnaden. Kunden hävdar nu att garantin gäller i 5 år men när vi frågar vår leverantör av

 • Konkurs under pågående arbete - hur minskar vi risken?

  Vi är generalentreprenör och renoverar ett flerfamiljshus åt ett fastighetsbolag. Under arbetets gång har en av våra underentreprenörer – elentreprenören – gått i konkurs. Vi har till slut lyckats att ta in en ny elentreprenör, men p.g.a. detta löper vi s

 • Viteskrav trots att regn satte käppar i hjulet

  I september utförde vi måleriarbeten för en bostadsrättsförenings räkning. De sista dagarna inför att arbetena skulle vara färdigställda regnade det så vi kunde inte få klart arbetena i tid. Beställaren har krävt vite. Vi tycker att förseningen inte beror

 • Hämta fler