Du är här: Start

Entreprenadjuridik

Entreprenadjuridik_top.jpg

Vi hjälper ditt företag i ärenden som berör den affärsjuridiska relationen mellan entreprenörer, beställare, leverantörer och konsulter. Som medlem får du en timmes kostnadsfri rådgivning. Vid fortsatt rådgivning/ärendehantering debiteras du ett reducerat arvode.

Välkommen att kontakta oss om du som medlemsföretag behöver entreprenadjuridisk hjälp under till exempel anbudsskedet, entreprenadtiden eller ansvarstiden.

Byggjuridik

Läs vår egen tidning Byggjuridik 
som presenterar aktuella rättsfall och nya lagar inom entreprenadjuridik.Byggjuridik_1-2017.jpg

Vi tillhandahåller bland annat:

  • Juridisk rådgivning
  • Juridiskt biträde vid tvist i domstol och skiljeförfarande
  • Avtalsgranskning
  • Förlikningsförhandlingar
  • Medling
  • Rättsutredningar till exempel kring hur en rättsregel ska tolkas
  • Rådgivning i frågor som rör offentlig upphandling och bistånd vid överprövningar.

Entreprenadjuridiska hjälpmedel: Endast för medlemsföretag. Kunskapsdokument, checklistor, mallar.

200 Frågor och svar & Entreprenad- och konsulträtt

Entreprenadjuristerna har varit med och författat böckerna 200 frågor och svar om entreprenadjuridik och Entreprenad- och konsulträtt, två mycket populära böcker inom området.

Böckerna finns att beställa på Svensk Byggtjänst