Du är här: Start

Entreprenadjuridik

Vi hjälper ditt företag i ärenden som berör den affärsjuridiska relationen mellan entreprenörer, beställare, leverantörer och konsulter. Som medlem får du en timmes kostnadsfri rådgivning. Vid fortsatt rådgivning/ärendehantering debiteras du ett reducerat arvode.  Välkommen att kontakta oss om du som medlemsföretag behöver entreprenadjuridisk hjälp under till exempel anbudsskedet, entreprenadtiden eller ansvarstiden.

Byggjuridik_2018.jpg

Vi tillhandahåller bland annat:

  • Juridisk rådgivning
  • Juridiskt biträde vid tvist i domstol och skiljeförfarande
  • Avtalsgranskning
  • Förlikningsförhandlingar
  • Medling
  • Rättsutredningar till exempel kring hur en rättsregel ska tolkas
  • Rådgivning i frågor som rör offentlig upphandling och bistånd vid överprövningar.

Entreprenadjuridiska_hjalpmedel3.jpg

200 Frågor och svar & Entreprenad- och konsulträtt

Entreprenadjuristerna har varit med och författat böckerna 200 frågor och svar om entreprenadjuridik och Entreprenad- och konsulträtt, två mycket populära böcker inom området.

Böckerna finns att beställa på Svensk Byggtjänst