Du är här: Start

Entreprenadjuridik

Vi hjälper ditt företag i ärenden som berör den affärsjuridiska relationen mellan entreprenörer, beställare, leverantörer och konsulter. Som medlem får du en timmes kostnadsfri rådgivning. Vid fortsatt rådgivning/ärendehantering debiteras du ett reducerat arvode.  Välkommen att kontakta oss om du som medlemsföretag behöver entreprenadjuridisk hjälp under till exempel anbudsskedet, entreprenadtiden eller ansvarstiden.

Byggjuridik_2018.jpg

Vi tillhandahåller bland annat:

  • Juridisk rådgivning
  • Juridiskt biträde vid tvist i domstol och skiljeförfarande
  • Avtalsgranskning
  • Förlikningsförhandlingar
  • Medling
  • Rättsutredningar till exempel kring hur en rättsregel ska tolkas
  • Rådgivning i frågor som rör offentlig upphandling och bistånd vid överprövningar.

Entreprenadjuridiska_hjalpmedel3.jpg


Entreprenadjuridik för nybörjare - filmserie

Vi har släppt en filmserie där vi behandlar de vanligaste frågor vi får inom entreprenadjuridiken. Genom dessa filmer får du en inblick i entreprenadjuridikens snåriga djungel och syftet är att förklara vissa av de entreprenadjuridiska reglerna och att väcka intresset för att du ska vilja vidareutbilda dig inom området. Vill du fördjupa dina kunskaper inom entreprenadjuridiken hittar du vårt kursutbud här: http://stockholmsbf.se/kurser 

 

200 Frågor och svar & Entreprenad- och konsulträtt

Entreprenadjuristerna har varit med och författat böckerna 200 frågor och svar om entreprenadjuridik och Entreprenad- och konsulträtt, två mycket populära böcker inom området.

Böckerna finns att beställa på Svensk Byggtjänst