Byggjuridik

I Byggjuridik Rättsfall refererar entreprenadjuridiska avdelningen ett urval av de senaste rättsfallen inom entreprenadjuridiken från det gångna året. Byggjuridik ges ut i början av varje år.

I Byggjurdik Special uppmärksammas de viktigaste nyheterna i ny lagstiftning.

Byggjuridik - Praktisk tillämpning publiceras i medlemstidningen BF-nytt.