Header_Bostadsforum.jpg

Bostadsbyggande vs. Riksintressen

Bostadsforum

Riksintressena är samhällets möjlighet att bevara skyddsvärda miljöer och att möjliggöra exploatering. Men det är också ett hinder när andra intressen ska tillgodoses. Många bostadsprojekt påverkas av riksintressen. Ibland utgör de ett definitivt hinder, men ofta innebär de att projekt begränsas och att färre bostäder kan byggas. 

Den statliga utredningen om riksintressen har haft som uppdrag att föreslå en förenklad, uppdaterad och ändamålsenlig lagstiftning. Flera remissinstanser har varit kritiska med invändningar om att förslagen kommer att göra riksintressesystemet mer svårförutsägbart och att det riskerar att skapa nya hinder för bostadsbyggandet.

Vi belyser frågan om riksintresse utifrån några olika perspektiv. Stockholms stad har framfört synpunkter om hur regelverket tillämpas idag och lämnat ett eget förslag om hur ett  nytt regelverk borde se ut. Byggbranschen har påtalat brister i utredningens analys och efterlyser en total upprensning i riksintressesystemet. Länsstyrelsen efterlyser ett tvärsektoriellt perspektiv och förenklingar som leder till fler bostäder. 

Medverkande:

Representant från Miljö- och energidepartementet
Representant från Länsstyrelsen Stockhoms län
Jonas Claeson, Stadsledningskontoret, Stockholms stad
Björn Wellhagen, Sveriges Byggindustrier 
Madeleine Sjöstrand, KSL, Kommunerna i Stockholms län 

Frukost serveras mellan kl. 7.30-8.00. Seminarium kl. 8.00-9.00.

Varmt välkomna!

Stockholms Byggmästareförening och KSL (Kommunerna i Stockholms län)

Skicka gärna vidare inbjudan till kollegor som du tror kan vara intresserade.

Evenemangsinfo

Datum och tid:
03 maj, 2017 07:30 - 09:00

Plats:
Klara strand, Klarabergsviadukten 90, Hörsal S:ta Clara , Stockholm

Sista anmälningsdag:
28 apr, 2017

Anmäl dig till evenemanget

Anmälan är helt gratis, men uteblivet deltagande kan komma att debiteras med 300 kr.