Vad kostar ett medlemskap?

Byggmästareföreningen (BF) är en branschorganisation som inom ramen för Sveriges Byggindustriers (BI) verksamhet driver medlemmarnas frågor och för dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. Ett kombinerat medlemskap i Sveriges Byggindustrier och Byggmästareföreningen gör att du får en heltäckande service inom både arbetsgivar- och branschfrågor.

För företag med anställd personal är medlemskap i Sveriges Byggindustrier obligatoriskt vid tecknande av medlemskap i Stockholms eller Gotlands Byggmästareförening.

Använd kalkylatorn nedan för att beräkna medlemskostnaden för ditt företag. Företagets lönesumma matas in i antal tusen kronor. Om ditt företag inte uteslutande sysslar med bygg- eller anläggningsverksamhet, ska du bara ange lönesumman för bygg- eller anläggningsverksamheten. Exempel: Är lönesumman 950 000:- ska du mata in 950.

Genomför beräkningen och klicka sedan på Visa kostnadsfördelning för specificering av totalsumman.

Beräkna kostnad för medlemskap

Ange ditt företags lönesumma i tkr:

Lönesumman är för samtliga yrkes-/kollektivarbetare och tjänstemän inkl. vd. 

Välj mellan alternativen: 
1. Kombinerat medlemskap BF + BI 
2. Endast medlemskap i BF

Du kan fylla i båda typer av medlemskap för att beräkna skillnaden. Har ditt företag inga anställda kan du ansöka om medlemskap i endast BF. Anställer företaget personal är du skyldig att ansöka om medlemskap i BI.

1. Kombinerat medlemskap BF+BI:

2. Endast medlemskap BF:

Vill du bli medlem?

Uppfyller du medlemskriterierna kan du ansöka om medlemskap.

Läs mer om hur du ansöker på Bli medlem.