BF9K

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem direkt anpassat för byggbranschen. Certifierade företag har ett trovärdigt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljösystem som möjliggör för företaget att svara upp mot kraven från samhälle och beställare.

Mer om BF9K finns på hemsidan www.bf9k.se eller i informationsbroschyren.  

BF9K-systemet ger systematik och struktur i såväl byggprojektet som i entreprenörsföretaget. Ett effektivt företagsanpassat system som ger tid till byggservicen eller byggprojekten och därmed leder till en förbättrad ekonomi. BF9K-företagen ger sina medarbetare kompetenshöjning genom kunskapsrelaterade kurser.

BF9K_562_utan_text.jpg