Arbetsmiljö

Arbetsmiljö omfattar i stort sett allting när vi är på arbetet. Även det som händer på vår fritid kan påverka vår arbetssituation. Inom byggbranschen finns stora risker att drabbas av ohälsa eller olycka på de tidspressade bygg- och anläggningsplatserna. Det gör att ansvarsfrågorna är ytterst viktiga att känna till. Med det som bakgrund och att det finns en omfattande lagstiftning runt arbetsmiljö, kan jag vara behjälplig att hitta de rätta svaren på arbetsmiljöfrågor.

Genom att erbjuda rådgivning, föredragningar, utbildningar, möten och besök avseende arbetsmiljö arbetar vi för att stötta medlemsföretagen i Sveriges Byggindustrier att uppnå säkra och trygga arbetsplatser.

Har du frågor om arbetsmiljö och säkerhet är du välkommen att kontakta mig på e-post
ann-charlotte.rand@sverigesbyggindustrier.se eller ring 0702-968 410

Ann-Charlotte_Rand.jpg

Ann-Charlotte Rand, arbetsmiljörådgivare region Öst


Arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen 

Samtliga på en arbetsplats har ett ansvar för säkerheten men också för arbetsklimatet och ledningen har det yttersta ansvaret. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.
Läs mer på: https://www.prevent.se/

Checklistor för att undersöka arbetsmiljön

Prevents checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder.
Se checklistor på: https://www.prevent.se/checklistor/

Förebygg och hantera sexuella trakasserier

Enligt lag ska ingen utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Vad som räknas som sexuella trakasserier är sådant som gör att du känner dig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det kan handla om att någon tafsar eller kastar närgångna blickar, eller ger ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat.
Läs mer på: https://www.prevent.se/amnesomrade/svara-situationer/sexuella-trakasserier/