Arbetsmiljö

Du som arbetar på något av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag kan kontakta regionens arbetsmiljörådgivare Ann-Charlotte Rand angående alla frågor som rör arbetsmiljö och säkerhet.

Ann-Charlotte_Rand.jpg


Arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen 

Samtliga på en arbetsplats har ett ansvar för säkerheten men också för arbetsklimatet och ledningen har det yttersta ansvaret. Prevent är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans.

Prevent förmedlar kunskaper som hjälper företagen att förbättra arbetsmiljön. En bra arbetsmiljö innebär att alla jobbar säkert och mår bra, vilket bidrar till ökad hälsa och lönsamhet. Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent underlättar för arbetsplatserna att skapa en god arbetsmiljö genom att informera, utbilda och ta fram användbara produkter som är till hjälp i arbetsmiljöarbetet.
Läs mer på: https://www.prevent.se/

Checklistor för att undersöka arbetsmiljön

Prevents checklistor och enkäter underlättar ditt arbete med att undersöka arbetsmiljön, riskbedöma och följa upp åtgärder.
Se checklistor på: https://www.prevent.se/checklistor/

Förebygg och hantera sexuella trakasserier

Enligt lag ska ingen utsättas för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Vad som räknas som sexuella trakasserier är sådant som gör att du känner dig kränkt och som är av sexuell karaktär. Det kan handla om att någon tafsar eller kastar närgångna blickar, eller ger ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat.
Läs mer på: https://www.prevent.se/amnesomrade/svara-situationer/sexuella-trakasserier/